Navigate / search

Scout Post 2014

Scout Post is a scheme that offers the public of Cardiff and most parts of the Vale of Glamorgan an opportunity to send Christmas Cards at a fraction of the cost of Royal Mail. It has been in operation for many years and was the ‘brainchild’ of a group in Roath. It is a major part of the fundraising for all Scout groups in Cardiff.

Please consider sending your Cardiff Christmas cards with the Scouts! You must use the special stamps, and special postal boxes – do not use Royal mail stamps or boxes.

You must post your cards by the 8th December. For a full list of outlets where stanps and post boxes are available, see the website:

http://www.catvog.org/scoutpost/

Wales is on track against recycling targets

Wales is on course to meet its next recycling target, according to the latest provisional municipal waste figures. Between April and June this year Welsh local authorities recycled, reused or composted 58% of municipal waste. Wales is on track to meet the next annual statutory target of 58% in 2015/16. Natural Resources Minister Carl Sargeant said: “These quarterly figures show that we can continue to improve our recycling rate and send less waste to landfill. It’s great to see that some Welsh local authorities are demonstrating that our high recycling ambitions are within reach. “Wales is the only UK nation to set statutory recycling targets and we are leading the way in the UK. Welsh local authorities are already meeting the European target of recycling a minimum of 50% by 2020. “It’s encouraging that household waste that is not sent for recycling has continued to decrease to 53 kilograms per person, down 1 kg compared to the same time last year. Reducing the amount of waste that can’t be recycled is key to creating a high recycling society and reducing the amount that we send to landfill. “These figures are thanks to the commitment of householders and local authorities. Working to make the best use Read more [...]

Cymru ar y trywydd iawn i gyrraedd targedau ailgylchu

Mae Cymru ar y trywydd iawn i gyrraedd y targed ailgylchu nesaf, yn ôl y ffigurau gwastraff trefol dros dro diweddaraf. Rhwng mis Ebrill a mis Mehefin eleni gwelwyd awdurdodau lleol Cymru’n ailgylchu, ailddefnyddio neu gompostio 58% o’u gwastraff trefol. Rydym ar y trywydd iawn i gyrraedd y targed blynyddol statudol nesaf sef 58% yn 2015/16. Dywedodd y Gweinidog Cyfoeth Naturiol, Carl Sargeant: “Mae’r ffigurau chwarterol hyn yn dangos y gallwn barhau i wella’n cyfraddau ailgylchu ac anfon llai o wastraff i safleoedd tirlenwi. Mae’n wych gweld rhai awdurdodau lleol yn dangos bod modd cyrraedd ein targedau ailgylchu uchelgeisiol. “Cymru yw’r unig wlad yn y DU i osod targedau ailgylchu statudol, ac rydym yn arwain y DU. Mae awdurdodau lleol Cymru eisoes yn cyfarfod y targed Ewropeaidd o ailgylchu o leiaf 50% erbyn 2020. “Mae’n galonogol gweld gostyngiad eto yn y gwastraff cartrefi nad yw’n cael ei anfon i’w ailgylchu i 53 kilogram y person, gostyngiad o 1 kg o gymharu â’r un adeg llynedd. Mae’n allweddol lleihau’r swm o wastraff nad oes modd ei ailgylchu er mwyn creu cymdeithas sy’n ailgylchu cryn dipyn a lleihau’r gwastraff sy’n cael ei anfon i safleoedd tirlenwi. “Rhaid i ni Read more [...]