Navigate / search

Spotlight On: Inroads Wellbeing Institute

Spotlight on: Inroads Wellbeing Institute A column profiling organisations based in or working in Cardiff West Inroads are a charity offering free and confidential services to drug and alcohol users, ex-users, their family and friends. They have recently moved in to a brand new facility on Neville Street in Riverside. Earlier this month (18 July) Mark was lucky enough to attend the opening of the new Inroads Wellbeing Institute in Riverside. The facility takes over the previously derelict backpackers hostel at 98 Neville Street, and is purpose built to deliver services helping to make changes to drug and alcohol use. The Wellbeing Institute includes a large number of facilities such as; a day centre, counselling rooms, an art room, group work spaces, a teaching kitchen and a crèche. The help offered by Inroads staff in this light, modern and friendly environment is sure to be a key addition to the community. Inroads is a registered charity which provides a free and confidential service offering information, advice and support to drug and alcohol users, ex-users, their family and friends. If you or someone you know needs help with any drug or alcohol related matters, they offer an open door to factual information Read more [...]

Further Jobs Growth Wales success as 735 jobs filled in just one month

More good news for young entrepreneurs as 317 new businesses created. Deputy Minister for Skills and Technology, Ken Skates, has welcomed the latest Jobs Growth Wales figures showing the Welsh Government’s flagship youth employment programme has now created over 14,500 job opportunities with over 11,300 young people filling these jobs. This means that the European Social Fund-backed programme has filled 735 job opportunities within just one month. Last week the Deputy Minister and First Minister joined Jobs Growth Wales’ 10,000th participant, Chloe Bignell from Llanelli, and young people and employers from around Wales to celebrate the success of the flagship youth employment programme. The latest figures show success rates for the programme continuing strongly, with 82% of young people working in the private sector progressing into employment or further learning after completing their Jobs Growth Wales six month opportunities. Meanwhile, latest data for the self-employment strand of Jobs Growth Wales - where young people receive a young entrepreneurs’ bursary - shows that 317 new businesses have been created since the programme began in April 2012. This compares to 276 last month. The new figures come hot Read more [...]

Rhagor o lwyddiant i Dwf Swyddi Cymru, 735 o swyddi wedi’u llenwi mewn mis yn unig

Mwy o newyddion da i entrepreneuriaid ifanc, 317 o fusnesau newydd wedi’u creu. Gwnaeth y Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg, Ken Skates, groesawu’r ffigurau Twf Swyddi Cymru diweddaraf. Maent yn dangos bod rhaglen flaenllaw cyflogaeth ieuenctid Llywodraeth Cymru erbyn hyn wedi creu 14,500 o gyfleoedd am swyddi gyda dros 11,300 o bobl ifanc yn llenwi’r swyddi hynny. Golyga hyn fod y rhaglen sydd wedi’i chefnogi gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop wedi llenwi 735 o gyfleoedd swyddi mewn mis yn unig. Yr wythnos ddiwethaf ymunodd y Dirprwy Weinidog a’r Prif Weinidog â deng milfed (10.000fed) ymgeisydd Twf Swyddi Cymru sef Chloe Bignell o Lanelli, a phobl ifanc a chyflogwyr o Gymru benbaladr i ddathlu llwyddiant y rhaglen flaenllaw sy’n creu gwaith i ieuenctid. Mae’r ffigurau diweddaraf yn dangos bod cyfraddau llwyddo’r rhaglen yn parhau yn gryf. Mae 82% o bobl ifanc yn gweithio yn y sector preifat yn symud ymlaen i gyflogaeth neu ddysgu pellach ar ôl cwblhau eu cyfleoedd 6 mis gyda Thwf Swyddi Cymru. Yn y cyfamser, mae’r data diweddaraf ar gyfer elfen hunangyflogaeth Twf Swyddi Cymru - lle mae pobl ifanc yn derbyn bwrsariaeth entrepreneuriaid ifanc - yn dangos bod 317 o fusnesau newydd wedi cael eu creu Read more [...]