Navigate / search

Dissolution of the National Assembly for Wales

This website was established while I was Assembly Member for Cardiff West. As the National Assembly for Wales has been dissolved, there are no Assembly Members from 6th April 2016 until the results of the elections on 5th May 2016 are known.

Cardiff West Constituency Office can still be reached on 02920 223 207.

Thank you,

Mark

St David Awards finalists announced

First Minister of Wales Carwyn Jones has announced the finalists in the 2016, St David Awards. The awards, now in their third year, acknowledge the extraordinary achievements of people in Wales. They were created to recognise the great deeds and contributions made by people from all walks of life. The finalists in the award categories: Bravery; Citizenship; Culture; Enterprise; Innovation and Technology; International; Sport and Young Person are as follows. Bravery Peter Fuller – nominated for his role in stepping in to stop a horrific machete attack in Mold in January 2015. Matthew James - from Pontypridd, he is nominated for his selflessness during a time of real fear and chaos, using his body to shield his partner, Saera Wilson, from bullets during last summer’s Tunisia terror attacks. PC Owen Davies and PC Rhiannon Hurst, Police Officers, Gwent Police – nominated for their heroic role in helping to save the lives eight family members from a house fire in Newport. Citizenship Grant, June and Owain Thomas, fundraisers - from Oakdale, they have been nominated for their tireless fundraising for Cardiac Risk in the Young. Janet Williams, foster carer - from Porthmadog, nominated for being a foster carer Read more [...]

Gwobrau Dewi Sant – cyhoeddi’r teilyngwyr

Mae'r Prif Weinidog Carwyn Jones, wedi cyhoeddi enwau'r teilyngwyr yng Ngwobrau Dewi Sant 2016. Mae'r gwobrau, bellach yn ei thrydedd flwyddyn, yn rhoi sylw i lwyddiannau eithriadol pobl yng Nghymru. Cawsant eu creu i gydnabod ymdrechion a chyfraniadau gwych pobl o bob cefndir. Mae'r gwobrau wedi'u rhannu'n gategorïau: Dewrder; Dinasyddiaeth; Diwylliant; Menter; Arloesedd a Thechnoleg; Rhyngwladol; Chwaraeon a Pherson Ifanc. Dewrder Peter Fuller - wedi ei enwebu am ei rôl wrth atal ymosodiad ofnadwy â machete yn yr Wyddgrug ym mis Ionawr 2015. Matthew James - o Bontypridd, wedi ei enwebu am iddo ddangos anhunanoldeb mewn cyfnod o wir ofn ac anrhefn. Defnyddiodd ei gorff i amddiffyn ei bartner, Saera Wilson, rhag bwledi yn ystod yr ymosodiad terfysgol yn Nhiwnisia yr haf diwethaf. Cwnstabl Owen Davies a Chwnstabl Rhiannon Hurst, Swyddogion yr Heddlu, Heddlu Gwent - wedi eu henwebu am eu rôl arwrol wrth helpu i achub bywydau 8 aelod o'r un teulu mewn tŷ ar dân yng Nghasnewydd. Dinasyddiaeth Grant, June ac Owain Thomas, codwyr arian - o Oakdale, wedi eu henwebu am eu hymdrechion di-flino i godi arian ar gyfer elusen Cardiac Risk in the Young. Janet Williams, gofalwraig maeth - o Borthmadog, wedi ei henwebu Read more [...]