Navigate / search

Buddsoddiad gan Lywodraeth Cymru o fudd i gleifion a disgyblion Caerdydd Jane Hutt

Yn ddiweddar, gwelodd y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth, Jane Hutt, yn uniongyrchol sut y mae buddsoddiad gan Lywodraeth Cymru’n gweddnewid profiadau cleifion a disgyblion yng Nghaerdydd a sut y mae’r gymuned leol yn elwa hefyd. Ymwelodd y Gweinidog ag Ysbyty Arch Noa i Blant Cymru a chael taith o gwmpas cyfleusterau Cam 2 sydd wedi agor yn ddiweddar. Cafodd yr ail gam arian cyfalaf o £64m oddi wrth Lywodraeth Cymru, gan helpu i adeiladu amgylchedd modern, pum llawr sydd â chanolbwynt ar y plentyn. Disgwylir i’r adeilad newydd ragori ar safonau cenedlaethol a rhyngwladol. Dywedodd Jane Hutt: “Mae ein rhaglen wedi’i thargedu o fuddsoddi cyfalaf yn dal i wneud gwahaniaeth o bwys i ansawdd bywyd pobl yng Nghymru.   Dros y misoedd diwethaf fel rhan o Daith y Gyllideb 2015, rwyf wedi ymweld â gwahanol brosiectau ledled Cymru a gweld drosof fy hun y manteision sydd wedi deillio o’n harian cyfalaf - ni fu heddiw’n eithriad yn hyn o beth. “Roeddwn wrth fy modd yn ymweld ag ysbyty plant Cymru lle mae gwaith wedi cael ei gwblhau’n ddiweddar. Mae’r cyfleusterau sydd yma’n drawiadol iawn ac rydym yn ymfalchïo yn ein buddsoddiad ynddynt. O ganlyniad i’r buddsoddiad hwn, mae plant nid yn unig o Gaerdydd Read more [...]

Caerdydd ar drywydd tyfu’n gartrefi i Wasanaethau Ariannol a Phroffesiynol

Mae Prif-ddinas Ranbarth Caerdydd ar y trywydd i fod un o gartrefi mwyaf cystadleuol y DU ar gyfer y Gwasanaethau Ariannol a Phroffesiynol y tu allan i Lundain, meddai Gweinidog yr Economi, Edwina Hart wrth gyfarfod o bobl fusnes. Dywedodd y Gweinidog wrth y CBI mewn cyfarfod tros frecwast yng Nghaerdydd mai’r ddinas yw un o’r lleoedd sy’n tyfu gyflymaf fel cartref i’r Gwasanaethau Ariannol a Phroffesiynol ac i Gymru weld cynnydd o 10% yn y nifer sy’n gweithio yn y sector ers 2005. Dywedodd Mrs Hart: “O’n holl sectorau blaenoriaeth, y Gwasanaethau Ariannol a Phroffesiynol yw’r mwyaf o ran busnesau a swyddi. Y sector hefyd sy’n rhoi’r GVA uchaf am bob awr o waith, felly mae’n amlwg bwysig i lewyrch Cymru yn y dyfodol. “Trwy greu Ardal Fenter Canol Caerdydd, rydym yn dangos ein hymrwymiad i roi Caerdydd ar fap rhyngwladol y Gwasanaethau Ariannol a Phroffesiynol a chreu’r amodau sydd eu hangen ar fusnesau i lwyddo.  Mae’r ffigurau mewn-fuddsoddi a gyhoeddwyd wythnos ddiwethaf yn dangos ein bod yn mynd â’r maen i’r wal.  Yn 2014-15, gwelwyd y ffigurau gorau erioed, gyda 101 o brosiectau ar draws yr holl sectorau yn addo creu dros 5,000 o swyddi newydd a diogelu 4,520 o swyddi. “Mae dros Read more [...]

Cymru yn cryfhau ei safle o fewn y diwydiant gemau ym Mhrydain gwerth £1 biliwn

Roedd cwmnïau sy'n cynhyrchu gemau, chwaraewyr ac arweinwyr o fewn y diwydiant yng Nghaerdydd wythnos diwetha ar gyfer Sioe Datblygu Gemau Cymru (Wales Games Development Show), sy'n cael ei chefnogi gan Lywodraeth Cymru, wrth i Gymru gryfhau ei safle yn y diwydiant gemau ym Mhrydain, gwerth £1 biliwn. Gyda Caerdydd yn dod yn ganolfan newydd ar gyfer cynhyrchu gemau fideo ym Mhrydain, â'r posibilrwydd o swyddi medrus iawn, dywedodd Edwina Hart, Gweinidog yr Economi, bod Llywodraeth Cymru wedi cyfeirio ato fel diwydiant sy'n tyfu. Meddai Mrs Hart cyn y gynhadledd yn Neuadd y Ddinas, Caerdydd: “Rydym wedi bod yn broactif yn cefnogi'r diwydiant gemau yng Nghymru trwy fentrau fel y Gronfa Datblygu Digidiol a Sioe Datblygu Gemau Cymru," meddai Mrs Hart cyn y gynhadledd yn Neuadd y Ddinas, Caerdydd . “Mae'n sector allweddol o fewn y diwydiannau creadigol, sy'n cynnig swyddi cynaliadwy sy'n talu'n dda, a dyma pam yr ydym yn awyddus i'w weld yn datblygu ac yn ehangu yng Nghymru.  Gyda chynrychiolrwyr ledled y diwydiant yng Nghaerdydd, mae'r digwyddiad hwn yn gyfle i fusnesau o Gymru hyrwyddo eu hunain ac i ddangos beth sydd gan Gymru i'w gynnig i fuddsoddwyr posib." Roedd oddeutu 50 o arddangoswyr, gan gynnwys cwmnïau Read more [...]