Navigate / search

Supplementary Question on End-of-Life Care and Marie Curie’s Daffodil Appeal

  27/02/2013   Joyce Watson: Beth y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i gefnogi pobl â chyfrifoldebau gofalu. [What is the Welsh Government doing to support people with caring responsibilities.]    Gwenda Thomas (Deputy Minister for Children and Social Services): We have been working with the local health boards to finalise their carers information and consultation strategies under the Carers Strategies (Wales) Measure 2010. In April, we will publish our refreshed carers strategy for Wales, and we have also included new rights for carers in the Social Services and Well-being (Wales) Bill.     Joyce Watson: Thank you for that answer, Deputy Minister. I look forward to the refreshed carers strategy and the social services Bill, which will be a decisive step forward for carers’ rights in Wales. I do not need to tell you that one in eight people in Wales now have caring responsibilities, and that that figure is closer to a fifth among older people. So, with increased pressure on families and the Westminster Government limiting disability allowance, it is crucial that carers get the support that they need. What is the Welsh Government doing to identify and to offer support for hidden carers, namely Read more [...]

Contribution to the Debate on the Arts and Creative Industries in Wales

  Dydd Mercher, 23 Ionawr 2013/ Wednesday, 16 January 2013       Mark Drakeford: Diolch am y cyfle i wneud cyfraniad byr i’r ddadl hon. Mae pwysigrwydd y diwydiannau creadigol i Gymru yn amlwg iawn, a chytunaf â llawer o’r hyn sydd wedi’i ddweud eisoes y prynhawn yma, yn enwedig yr hyn a ddywedodd Alun Ffred Jones wrth agor y ddadl. Hoffwn ganolbwyntio ar y maes anodd presennol sydd wedi’i nodi yn y cynnig o ran datblygu system breindaliadau hawliau perfformio i Gymru. Yn yr un modd ag Aelodau eraill, rwyf wedi bod mewn sawl cyfarfod yn y Senedd lle mae’r BBC ac Eos wedi cael y cyfle i esbonio’r anghydfod presennol rhyngddynt o’u safbwyntiau gwahanol eu hunain. I rywun fel fi, sydd y tu allan i'r diwydiant yn gwrando ar y safbwyntiau hyn, mae’n dod yn amlwg yn fuan bod hanes cymhleth y tu ôl i’r sefyllfa heddiw. Mae anawsterau heddiw yn deillio o’r penderfyniad a wnaed gan y Gymdeithas Hawliau Perfformio yn 2006. Wrth edrych yn ôl, mae’n ymddangos nad oedd y rhai a wnaeth y penderfyniadau hynny, ar y gorau, yn ymwybodol o oblygiadau’r penderfyniad neu, ar y gwaethaf, yn gwbl ddi-hid ohonynt.   [Thank you for the opportunity to make a brief contribution to this debate. The importance Read more [...]

Framework for Action on Independent Living Consultation Response

Below is the text of my response to the Welsh Government consultation on the Framework for Action on Independent Living, from 20th December 2012. The consultation documents can be found here.   My starting point is to endorse and commend Welsh Government’s adoption of the social model of disability. The stated aims of this Framework re-affirm this principled position, whilst setting out a way forward in applying these principles to make services more effective and accessible to people.   I feel the Framework goes a long way to recognising the assault on disabled people currently being exacted as part of the ‘welfare reforms’. The changes being imposed on disabled people have a much wider effect than the direct economic consequences. The implementation of the ‘welfare reforms’ has produced an impact on public attitudes, through their presentation and use of language, making many disabled people’s world feel more harsh and threatening. This compounds the vulnerability of some disabled people in the current crisis.   Nevertheless the Framework is correct in recognising the right to a decent income, sufficient to participate in society, as absolutely fundamental to making other rights ‘real.’ There Read more [...]