Navigate / search

Spotlight on: Cardiff Third Sector Council (C3SC)

Spotlight on: Cardiff Third Sector Council (C3SC) A column profiling organisations based in or working in Cardiff West Cardiff Third Sector Council offers advice and support to voluntary organisations, community groups, charities and social enterprises Cardiff Third Sector Council (C3SC) is the County Voluntary Council – the umbrella organisation that supports and represents the third sector – in Cardiff. They are a membership organisation. Their vision is a strong, diverse and relevant third sector in Cardiff. C3SC offers a range of services to support community and voluntary action. They can help with: Setting up a community group Funding and sustainability One-to-one specialist support Trusteeships and governance Training and networking Read a story of C3SC support In the latest edition of their ‘Maniffesto’ newspaper, trustees from ‘Grandparents Raising Grandchildren’ explain how they have benefited from C3SC’s support and advice “…we first contacted Cardiff Third Sector Council for some advice about becoming an independent group. Katie, one of C3SC’s third sector officers, came to meet us a few weeks later. She listened while we told her about the situation and our concerns … Read more [...]

Supplementary Question on End-of-Life Care and Marie Curie’s Daffodil Appeal

  27/02/2013   Joyce Watson: Beth y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i gefnogi pobl â chyfrifoldebau gofalu. [What is the Welsh Government doing to support people with caring responsibilities.]    Gwenda Thomas (Deputy Minister for Children and Social Services): We have been working with the local health boards to finalise their carers information and consultation strategies under the Carers Strategies (Wales) Measure 2010. In April, we will publish our refreshed carers strategy for Wales, and we have also included new rights for carers in the Social Services and Well-being (Wales) Bill.     Joyce Watson: Thank you for that answer, Deputy Minister. I look forward to the refreshed carers strategy and the social services Bill, which will be a decisive step forward for carers’ rights in Wales. I do not need to tell you that one in eight people in Wales now have caring responsibilities, and that that figure is closer to a fifth among older people. So, with increased pressure on families and the Westminster Government limiting disability allowance, it is crucial that carers get the support that they need. What is the Welsh Government doing to identify and to offer support for hidden carers, namely Read more [...]

Contribution to the Debate on the Arts and Creative Industries in Wales

  Dydd Mercher, 23 Ionawr 2013/ Wednesday, 16 January 2013       Mark Drakeford: Diolch am y cyfle i wneud cyfraniad byr i’r ddadl hon. Mae pwysigrwydd y diwydiannau creadigol i Gymru yn amlwg iawn, a chytunaf â llawer o’r hyn sydd wedi’i ddweud eisoes y prynhawn yma, yn enwedig yr hyn a ddywedodd Alun Ffred Jones wrth agor y ddadl. Hoffwn ganolbwyntio ar y maes anodd presennol sydd wedi’i nodi yn y cynnig o ran datblygu system breindaliadau hawliau perfformio i Gymru. Yn yr un modd ag Aelodau eraill, rwyf wedi bod mewn sawl cyfarfod yn y Senedd lle mae’r BBC ac Eos wedi cael y cyfle i esbonio’r anghydfod presennol rhyngddynt o’u safbwyntiau gwahanol eu hunain. I rywun fel fi, sydd y tu allan i'r diwydiant yn gwrando ar y safbwyntiau hyn, mae’n dod yn amlwg yn fuan bod hanes cymhleth y tu ôl i’r sefyllfa heddiw. Mae anawsterau heddiw yn deillio o’r penderfyniad a wnaed gan y Gymdeithas Hawliau Perfformio yn 2006. Wrth edrych yn ôl, mae’n ymddangos nad oedd y rhai a wnaeth y penderfyniadau hynny, ar y gorau, yn ymwybodol o oblygiadau’r penderfyniad neu, ar y gwaethaf, yn gwbl ddi-hid ohonynt.   [Thank you for the opportunity to make a brief contribution to this debate. The importance Read more [...]